Wie tegenwoordig het geluk heeft onroerend goed te bezitten, weet dat het beheren en administreren van onroerend goed zonder gespecialiseerde hulp een grote uitdaging kan zijn, zeker als dit niet de enige functie van de eigenaar is.

Om jouw eigendommen altijd gereglementeerd te houden, met up-to-date onderhoud en met een goede opbrengst, kunt je rekenen op degenen die verstand hebben van het onderwerp: vastgoedbeheerbedrijven.

Vastgoedbeheer is ontstaan om verhuurders en huurders te helpen met vastgoeddiensten en alle middelen te faciliteren, zodat voor beide partijen een positieve en veilige ervaring mogelijk is. Om meer over het onderwerp te begrijpen, lees verder!

Wat is vastgoedmanagement?

Vastgoedbeheer bestaat uit een reeks procedures in de vastgoedwereld die de hele verhuurtransactie tussen de twee partijen beheren, regelmatig houden en mogelijk maken. Vanaf het moment dat het onroerend goed wordt geadverteerd, tot en met de kredietanalyse, de inspecties en al het beheer tijdens het contract zijn de verantwoordelijkheid van de beheerder van het onroerend goed.

Het hoofddoel van deze dienst is de bevordering van een gezonde, positieve en verantwoordelijke bemiddeling voor verhuurder en huurder, vanuit een betrouwbaar, alomvattend en veilig beheer. Hieronder volgen enkele van de fundamentele aspecten van goed vastgoedbeheer.

Inspecties

Bij het inhuren van een vastgoedbeheerder is een van de eerste aspecten een algemene en volledige inspectie van het onroerend goed, met het doel alle fysieke en bureaucratische details in orde te brengen alvorens te adverteren. Met de tips van deskundigen kan bovendien worden nagegaan welke punten moeten worden hersteld en welke maatregelen moeten worden genomen om de woning te verfraaien.

Met een consequente evaluatie kunt je een reclamestrategie uitstippelen die het mogelijk maakt de belangstelling van potentiƫle huurders te wekken en een goede en voordelige deal voor beide partijen te sluiten.

Inning van de huur

De inningen en procedures betreffende de betaling van de maandelijkse huurprijs vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van het vastgoedbeheer. De bedrijven bemiddelen bij het betalingsproces door de huurder, de overdracht aan de verhuurder en zorgen voor praktische en logistieke zaken, zoals de berekening van de inhouding van de administratiekosten.

Als de woning structurele reparaties vereist die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen, is het de beheerder die de reparaties uitvoert of een huurverlaging voorstelt als de huurder hiervoor heeft betaald.

Formaliseren van onderhandelingen

Wie op dit gebied werkzaam is, moet steeds op de hoogte zijn van de geldende wetgeving en op de hoogte zijn van de clausules in de huurovereenkomsten. Bij het opstellen en goedkeuren van contracten moet men rekening houden met alle bijzonderheden die deel uitmaken van de vraag van de verhuurder en voldoen aan de behoeften van de huurder.

Alle informatie moet duidelijk zijn, zoals de betalingsvoorwaarden en de looptijd, en het is belangrijk ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen het eens zijn met de voorwaarden van het contract.

Juridisch advies

Kennis van de wet maakt deel uit van de routine van het vastgoedbeheer, aangezien alle fiscale praktijken en voorschriften in een juridische omgeving zijn vastgesteld. Wie voorstelt onroerend goed te beheren, moet dit gebied beheersen, ervoor zorgen dat alle vastgestelde richtlijnen worden nageleefd en voorkomen dat er problemen ontstaan die later voor de rechter moeten worden opgelost.

Specifieke kennis van deze en andere wetten die de rechten en plichten van beide partijen waarborgen, is van essentieel belang voor het vlotte verloop van het onroerend-goedcontract. In die zin biedt de juridische kennis van vastgoedbeheerders gemoedsrust aan de eigenaar en de huurder.

Voordelen van het inhuren van een vastgoedbeheerder

Wie een positieve ervaring wil bij het verhuren van zijn woning of het zoeken naar een nieuwe woning, wil bureaucratische processen en ingewikkelde administratieve kwesties vermijden.

In dit geval is het inhuren van een vastgoedbeheerder het beste alternatief, zodat alle procedures en de ontwikkeling van het verhuurproces onder de verantwoordelijkheid vallen van professionals die verstand hebben van het onderwerp. Op die manier wordt het risico dat een partij schade lijdt door een gebrek aan specifieke kennis op dit gebied, sterk beperkt.