Met de opmars van zonne-energie in het hele land hebben steeds meer mensen en bedrijven dit duurzame en praktische systeem omarmd. Het volstaat echter niet om alleen fotovoltaïsche panelen te installeren en af te wachten tot de zonnestralen energie opwekken.

Bij de keuze van een fotovoltaïsch paneel moet met een aantal zaken rekening worden gehouden. Daarom presenteren wij in dit artikel de belangrijkste criteria die moeten worden geanalyseerd bij de keuze van jouw zonnesysteem. Kijk hier eens naar!

1. Garantie van het fotovoltaïsche paneel
Het is niet mogelijk om de kwaliteit van het zonnepaneel te bepalen door alleen een budget te analyseren, het is noodzakelijk om de technische informatie te controleren. De overgrote meerderheid van de zonnepanelen heeft een vermogensgarantie van minimaal 25 jaar op 80% van het oorspronkelijke vermogen.

Het belangrijkste criterium is na te gaan of de garantie wordt gesteund door een regelgevende instantie die de wetten ter bescherming van de consument zal moeten naleven indien de prestaties van jouw zonnepaneel tekortschieten.

2. Vermogenstolerantie van het fotovoltaïsche paneel
Dit is het verschil tussen het op de technische fiche vermelde vermogen en het werkelijk opgewekte vermogen. Bijvoorbeeld, een zonnepaneel van 330 W met een tolerantie van 5% kan tussen 313,5 W en 346,5 W produceren. Let op dit getal, want het is rechtstreeks van invloed op de hoeveelheid stroom die je zult opwekken.

Sommige fabrikanten van zonnepanelen hebben een garantie van “positieve tolerantie”, dit betekent dat de door het paneel geproduceerde energie niet minder zal zijn dan de in de technische fiche vermelde hoeveelheid. Bijvoorbeeld: een zonnepaneel met een opgegeven vermogen van 330W en een tolerantie van 5% zal minimaal 330W en maximaal 346,5W produceren.

3. Kwaliteit van het aluminium “frame” van het fotovoltaïsche paneel
Het aluminium frame, dat om het PV zonnepaneel zit, is een goede indicator voor de algemene kwaliteit van de productie van het zonnepaneel.

Evalueer de hoeken. Zijn ze perfect verbonden? Is het frame gelijmd (niet aan te raden), geschroefd of gelast op de hoeken? Als het uiterlijk belangrijk voor je is, kies dan voor een zwart geanodiseerd paneel, dat esthetisch oogt, maar ook duurder kan zijn.

4. De onderste laag van het fotovoltaïsche paneel
Alle zonnepanelen hebben een plastic onderplaat die aan de achterkant van het PV-paneel is gelijmd om de PV-cellen te beschermen. Als de plaat luchtbellen of tekenen van slijtage vertoont, is dit een teken van een lage kwaliteit plaat.

5. Observeer de staat van het eigendom
Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden is de elektrische installatie van de plaats en of het eigendom in staat is de stroom te ontvangen van de omvormer die in de woning of het bedrijf zal worden geïnstalleerd. Het is belangrijk de beschikbare dakruimte en het gewicht van het systeem te controleren. Het is ook noodzakelijk de kabels en stroomonderbrekers van het algemene verdeelbord correct af te stellen en een plaats te reserveren om de omvormer te plaatsen.

Indien de woning voor commerciële doeleinden bestemd is, zijn de componenten in principe dezelfde, maar het verschil in verbruik beïnvloedt het aantal panelen. Normaal gesproken is het zo dat in bedrijven de hoeveelheid panelen en het vermogen van de omvormer groter zijn, vanwege een hoger verbruik dan in een woonhuis.

6. Fiscale stimulansen
Hoewel energievraagstukken een belangrijk punt van zorg zijn voor de samenleving, zijn de kosten van de migratie van traditionele systemen voor energieopwekking naar duurzame systemen nog steeds zeer hoog. In die zin worden enkele oplossingen aangedragen om de toegang tot duurzame energiebronnen democratischer en eenvoudiger te maken.

Een oplossing die helpt om de initiële kosten van de aankoop van zonnepanelen te drukken, is de terugbetaling van een deel van de BTW die bij de aankoop van de fotovoltaïsche module is gebruikt. Bovendien bieden sommige financiële instellingen reeds hun eigen krediet aan voor de aankoop van zonne-energiesystemen. In dit geval worden de bedragen vrijgegeven met een lage rentevoet en zijn de betalingstermijnen van de leningen langer.